1. Vyvinout novou metodologii a pedagogiku pro prevenci kyberšikany založenou na inovativních uměleckých aktivitách jako jsou divadlo, tvorba filmů, vizuální umění a street art.
  2. Podporovat rozvoj občanských kompetencí a úctu k lidským právům mezi pracovníky s mládeží, mladými lidmi a dětmi, se zvláštním důrazem na skupiny, jimž hrozí sociální vyloučení.
  3. Propojit v rámci mezinárodní sítě organizace, školy a pracovníky s mládeží, kteří chtějí bojovat proti diskriminaci a šikaně.
  4. Navrhnout online platformu pro sdílení materiálů, zkušeností a kontaktů na pracovníky, kteří se prevencí kyberšikany zabývají.
  5. Podporovat nezávislost, aktivní občanství, sebevědomí, pocit komunity a kritické myšlení mezi mladými lidmi a dětmi. Zvyšování povědomí v těchto tématech je bude motivovat k tomu, aby sami vyvinuli příručku o kyberšikaně.
  6. Šířit výsledky projektu a příklady dobré praxe a inspirovat jejich prostřednictvím další vzdělávací instituce a organizace.
  7. Poskytovat rodičům znalosti a nástroje, které u jejich dětí podpoří vhodné používání sociálních sítí.
  8. Sestavit doporučení pro boj s kyberšikanou zacílená na místní samosprávy a další partnery.