Ungdomskriminalitetsforebyggelse i Vejle Kommune samarbejder med den lokale politiafdeling og socialforsorgen (SSP). Afdelingens primære opgave er at koordinere og undervise børn, unge, forældre og partnere i kriminalitetsforebyggelse, samt god online opførsel og digital mobning. Sessionerne foregår ofte i samarbejde med politiet, særligt ved indgriben i forhold til online roller.

Skolegade 1 Vejle – Denmark
Phone: +45 76 81 00 00

Mail: post@vejle.dk

www.vejle.dk