Med FACE-projektets rammesætning implementeres der et efter-skole-program i 2020 for unge i alderen 10 til 17 år i alle lande fra konsortiet. De unge skal udvikle deres egne projekter, som skal adressere digital mobning ved hjælp af FACE Art strategier (teater, drama, film). Hver gruppe af unge (18 grupper i alt) vil udarbejde deres eget kunstneriske projekt og indsende det til en international konkurrence, der finder sted i de sidste måneder af 2020.

Vindergruppen bliver tilbudt at præsentere deres arbejde ved projektets afsluttende internationale event, som vil finde sted i februar 2021 på Malta. Elevernes indsendte projekter vil blive uploadet til hjemmesiden. De vil være tilgængelige på engelsk og hvis relevant på gruppens nationale sprog.