INFODEF, Institute for the Promotion of Development and Training, er et privat og uafhængigt center for research, udvikling og innovation. Organisationens mission er at designe og gennemføre projekter, der bidrager til en bæredygtig og inkluderende udvikling gennem uddannelse, kultur og innovation. Centeret designer og udvikler innovative værktøjer, metoder, produkter og services, som responderer på nuværende sociale og økonomiske udfordringer og gør det muligt at forudse og drive de forandringer, der er nødvendige for at opnå fremtidige mål i samfundet. INFODEF understøtter moderniseringen af uddannelsessystemer, samt pædagogisk innovation fra offentlige og private uddannelsesinstitutioner på nationalt og europæisk plan.

Centeret har stor erfaring med at udvikle innovative undervisnings- og læringsmetoder, værktøjer og ressourcer (baseret på EQF og ECVET), undervisningspensum og læringsudbytte, design af nye værktøjer inden for identifikationsvurdering og kompetencevalidering (basic, key, transversal og professional), udviklingen af innovative ICT-baserede værktøjer, design af metodologier til at understøtte arbejdsbaserede læringsprogrammer og –praksisser, nye redskaber til anerkendelse og validering af ikke-formel og formel læring, innovative undervisningsmetoder, læring om entreprenørskab, specialundervisning og evaluering og kvalitetsvurdering af uddannelsesprogrammer.   

Mail: projects@infodef.es 

www.infodef.es