Denne e-håndbog, som er målrettet ungdomsrådgivere, tilbyder ved hjælp af FACE metodologier guidelines og strategier til at forebygge digital mobning. Disse innovative og kunstneriske metodologier inkluderer film, teater, visuel kunst og gadekunst. Ved at afholde workshops i deres lokale samfund, vil de ungdomsrådgivere, som kommer til at anvende håndbogen fungere som ”vidensdelere” af disse metodologier til teenagere og elever.

Håndbogens guidelines vil blive udviklet gennem det transnationale samarbejde mellem partnerne i projektet. E-håndbogen bliver uploadet til hjemmesiden i efteråret 2019 og vil være gratis tilgængelig med mulighed for ubegrænset download. Den vil også være tilgængelig på alle projektpartneres sprog.     

View Fullscreen