GLAFKA s.r.o. er en tjekkisk, uddannelses- og konsulentinstitution placeret i Prag. Organisationen fokuserer på videns og innovationsdeling inden for livslang læring og videregående uddannelse, arbejdsmarked og entreprenørskab, undervisnings- og træningsmetoder og –teknologier.

GLAFKA har desuden et stærkt fokus på styrkelse af ressourcesvage grupper, som inkluderer 50+, NEET eller glemte generationer, kvinder efter barselsorlov og handicappede. Et af deres vigtigste mål er at øge arbejdsdygtigheden blandt målgrupperne gennem personlig og erhvervsmæssig udvikling, styrkelse af samarbejdet mellem skoler og virksomheder i forbindelse med potentiel ansættelse, brobygning mellem generationer, køn og nationer, så vel som deltagelse i miljøvenlige aktiviteter og bæredygtig udvikling.

info@glafka.cz

www.glafka.cz