FACE (Fighting Against Cyberbullying and Exclusion)
er et project finansieret af Erasmus+ og er sammensat af 9 europæiske partnere: ALDA (coordinator), Cittadini Digitali, MDIG, EMESSE, INFODEF, SOS Malta, Vejle Municipality, Kitev and Glafka. Projektet startede i marts 2019 og slutter i
februar 2021. Alt materiale, som produceres i projektet vil blive uploaded på hjemmesiden og på Erasmus+ results platform. Projektet adresserer det
tiltagende fænomen digital mobning, som ofte opleves blandt teenagere og børn, samt den manglende viden og værktøjer til at håndtere fænomenet. Projektets formål er at udvikle guidelines, materiale, netværk og innovative metodologier, som kombinerer multidisciplinære kunstformer. Projektet skal involvere følgende målgrupper: ungdomsrådgivere, som skal være ’multipliers’, studerende, forældre, lokale autoriteter og andre interessenter.  

Aktiviteter:

Projektet består af følgendeaktiviteter:

1.Forberedende aktiviteter, 3 transnationalepartnermøder og en træningsevent i Prag

2.Udvikling af online platform,hvor alt udviklet materiale vil blive uploadet og delt

3.Produktion af en onlinee-håndbog med innovative strategier og en metodologi til håndtering af digitalmobning, en guide til forældre og anbefalinger til lokale autoriteter oginteressenter vedrørende digital mobning.

4.Studerende fra Europa udviklerhåndbøger og konceptnoter om, hvordan man håndterer digital mobning.

5.Lanchering af internationalkonkurrence: studerende vil udvikle et projekt ved hjælp af FACE metodologien

6.Lokal “vidensdelingsevent” iTjekkiet, Marokko, Danmark, Tyskland, Italien og Spanien, og et afsluttende ”vidensdelingsevent”på Malta med præsentationer fra studerende, som har deltaget i projektet.

Projektkoordinator:

European Association for Local Democracy ALDA –Frankrig

Partnere:

1.Associazione Cittadini Digitali– Italien

2.GLAFKA – Czech republic

3.KITEV Kultur im Turm  – Tyskland

4.Media Diversity InstituteGlobal – Belgien

5.INFODEF – Spanien

6.SOS Malta – Malta

7. Vejle Kommune – Danmark

8.EMESSE – Marokko