EMESSE har til formål at samle aktører inden for den nationale, sociale, fælleskabs- og miljømæssige økonomi. Organisationen samler også sammenslutninger, sammenarbejder, virksomheder baseret på ESS, gensidige samfund, universiteter, arbejderforbund inden for den sociale
økonomi, så vel som netværk af økonomiske fællesskaber og lokale udviklingskonsortier.
EMESSE er sammensat af 12 ESSE regionale felter, som dækker nationale områder. EMESSE’s formål er bl.a. at implementere projekter, der: udvikler økonomiske og miljømæssige, sociale dimensioner der forbedrer sårbare befolkningsgruppers sociale og økonomiske vilkår gennem indkomst-genererende aktiviteter og støtte fra samarbejdspartnere og virksomheder, der fremmer og udvikler kvindens rolle, der arbejder sammen med partnere om det formål at promovere demokrati og konsolidere lov gennem uddannelse, der advokerer for dårligt stillede unges muligheder og deres aktive medborgerskab, der tilbyder sårbare unge en fremtid gennem projekter, som styrker deres selvtillid og personlige status, der tillader blandet publikummer og opfordrer til at møde andre unge mennesker, der fremmer værdierne inden for social solidaritets- og miljømæssig økonomi, der fremmer videnskabslig research og partnerskab med universiteter og gode skoler.
Med det formål at deltage i humanitære indsatser i forbindelse med digital mobning har EMESSE sammensat et konsortium, hvilket består af EMESSE, the Faculty of Education (ESF) fra Mohammed V University of RABAT, the Regional Association of Economic and Social Development (ARDES), the Moroccan Coalition of Young Researchers for Territorial Development, associations Girls Matter Morocco, og Young SOS Children’s Villages Morocco. EMESSE består af 12 bestyrelsesmedlemmer, som er frivillige, 14 frivillige, 4 fastansatte, 46 personaleressourcer i alle områder.

Phone: +212 670-741915

Mail: rhabdo463@yahoo.fr