Med det formål at gøre lokale autoriteter og politikere opmærksom på fænomenet digital mobning, vil partnerne i FACE-projektet udvikle anbefalinger og forslag til ledende aktører på både lokalt og europæisk niveau. Dette gøres med henblik på at sikre, at digital mobning bliver tydeligt defineret og adresseret med passende lovmæssige konsekvenser.

E-håndbogen bliver uploadet på hjemmesiden i efteråret 2019 og vil være gratis tilgængelig og med mulighed for ubegrænset download.
Den vil også være tilgængelig på alle partnersprog.  

View Fullscreen