ALDA er en organisation, der arbejder for at fremme god ledelse og borgerdeltagelse på lokalt niveau.

ALDA fokuserer på aktiviteter, der faciliterer samarbejde mellem lokale autoriteter og civilsamfund. På initiativ fra Europarådet blev ALDA i 1999 etableret for at koordinere og støtte netværket af nærdemokratisorganisationer.

Disse organisationer er selvopretholdende, lokalt-registrerede NGO’er, der promoverer god ledelse og lokalt selvstyre. I dag er ALDA en vigtig interessent inden for nærdemokrati, aktivt borgerskab og samarbejde mellem lokale autoriteter og civilsamfund.

ALDA er en medlemskabsbaseret organisation, som har mere end 300
medlemmer (inkl. lokale autoriteter, sammenslutninger af lokale autoriteter og civilsamfundsorganisationer) fra mere en 40 lande.

ALDA er finansieret gennem medlemsskabsbetalinger og ved projektfinansiering fra EU-kommissionen, Europarådet og andre offentlige og private donorer.

Kontorer i Vicenza
Viale Milano 66 – 36100 Vicenza – Italy
Phone: +39 04 44 54 01 46

Mail: aldavicenza@aldaintranet.org

Other contacts in Europe