Zásady pro rodiče: tato e-příručka zacílená na rodiče dětí potenciálně ohrožených kyberšikanou, bude sestavena z předchozích zkušeností partnerů účastnících se projektu. Rodiče se dozví bližší informace o kyberšikaně a lépe porozumí tomu, jak v situacích, v nichž jsou děti kyberšikaně vystaveny, postupovat.

Online příručka bude obsahovat metody pro zvyšování povědomí o kyberšikaně mezi dětmi, stejně jako metody prevence zneužívání na internetu. Příručka navíc rodičům poskytne návod, jak si poradit při komunikaci s mladými lidmi, kteří se stali obětmi šikany, nebo naopak sami šikany dopustili. E-příručka bude na web nahrána v průběhu podzimu 2019 a zájemci si ji budou moci neomezeně a zdarma stahovat.

Zpřístupněna bude v jazycích všech partnerů zapojených do projektu FACE.

View Fullscreen

See also updates from news: