Strategická příručka FACE ART: tato online příručka zacílená na pracovníky s mládeží vytyčuje zásady a strategie pro prevenci kyberšikany za použití metodologií FACE. Inovativní a umělecky zaměřené metodologie zahrnují tvorbu filmů, divadlo, vizuální umění a street art. Pracovníci s mládeží, kteří budou příručku využívat, přispějí pořádáním workshopů v různých místních komunitách k rozšiřování těchto zásad a strategií mezi mladými lidmi a žáky. Směrnice obsažené v příručce budou vyvinuty za nadnárodní spolupráce partnerů projektu. E-příručka bude na web nahrána v průběhu podzimu 2019 a zájemci si ji budou moci neomezeně a zdarma stahovat.

Inovativní a umělecky zaměřené metodologie zahrnují tvorbu filmů, divadlo, vizuální umění a street art. Pracovníci s mládeží, kteří budou příručku využívat, přispějí pořádáním workshopů v různých místních komunitách k rozšiřování těchto zásad a strategií mezi mladými lidmi a žáky. Směrnice obsažené v příručce budou vyvinuty za nadnárodní spolupráce partnerů projektu. E-příručka bude na web nahrána v průběhu podzimu 2019 a zájemci si ji budou moci neomezeně a zdarma stahovat.

Zpřístupněna bude v jazycích všech partnerů zapojených do projektu FACE.

View Fullscreen