SOS Malta je zapsaná dobrovolnická organizace založená v roce 1991. Organizace spolupracuje s místními i mezinárodními partnery a poskytuje podporu sociálně znevýhodněným skupinám – pomáhá jim dosáhnout vyšší kvality života a poskytuje jim příležitosti pro rozvoj a změnu.

Organizace se rovněž věnuje oblasti sociálních problémů a šíří příklady dobré praxe. Činnost SOS Malta stojí na čtyřech vzájemně propojených pilířích – na sociální solidaritě, dobrovolnictví, zahraniční rozvojové pomoci a výzkumu a vzdělávání. V rámci pilíře sociální solidarity SOS Malta implementuje projekty podporující začleňování znevýhodněných skupin do společnosti a boj proti stigmatům a diskriminaci, které k vyloučení vedou. V tomto kontextu organizace spustila online asistenční službu nazvanou Kellimni.com, která poskytuje 24 hodin denně a 7 dní v týdnu odbornou pomoc každému, kdo trpí jakoukoliv formou sociálního vyloučení, zneužívání, zanedbání a/nebo psychických potíží a potřebuje okamžitou emocionální, morální nebo sociální pomoc. Pomoc je zprostředkována prostřednictvím chatu, zpráv či diskuzních fór.

Santa Venera Office
10 Triq il-Ward
SVR 1640 Santa Venera – Malta
Phone: +356 21244123

Mail: info@sosmalta.org

www.sosmalta.org