Projekty vytvořené mladými lidmi: v rámci projektu FACE bude ve všech zemích konsorcia pro mladé lidi ve věku 10 až 17 let po vyučování zaveden odpolední program.

Studenti budou za pomoci FACE Art strategií (divadlo, tvorba filmů) vymýšlet vlastní projekty zacílené na kyberšikanu. Každá skupina (18 skupin celkem) realizuje svůj vlastní umělecký projekt a přihlásí ho do mezinárodní soutěže, která se bude konat v posledních měsících roku 2020. Vítězná skupina dostane příležitost prezentovat se v rámci závěrečného mezinárodního setkání v únoru 2021 na Maltě.

Projekty studentů budou nahrány na web, kde budou dostupné v anglickém jazyce a případně i v národním jazyce pracovní skupiny.