Prevence kriminality mladistvých ve městě Vejle probíhá za spolupráce místní policie a sociálních služeb (SSP).

Hlavní úlohou sboru je koordinovat a vzdělávat děti, mládež, rodiče a další partnery v otázkách prevence trestné činnosti, a to včetně správného chování na internetu a kyberšikany. Sezení jsou často vedena právě ve spolupráci s policí, zvláštně pokud jde o intervence spojené s internetovým prostředím.

Skolegade 1 Vejle – Denmark
Phone: +45 76 81 00 00

Mail: post@vejle.dk

www.vejle.dk