MDIG je nezisková organizace, jež upozorňuje na moc médií v oblasti zmírňování konfliktů, prosazování lidských práv a podporování hlubšího porozumění sociální diverzity. Organizace podporuje existenci zodpovědných médií, které vnímá jako nástroj pro zlepšování vztahů ve společnosti, prohlubování inkluze a podporu dialogu mezi jednotlivci a skupinami z odlišných prostředí.

MDIG je organizace nová, ale díky dlouholetým zkušenostem svých členů v oblasti diverzity a médii, je schopna účinně jednat s lidmi, kteří mají v médích rozhodovací pravomoc. Stejně úspěšně pracuje s novináři, akademiky v mediálních oborech, studenty žurnalistiky nebo organizacemi občanské společnosti – osobami a subjekty, které se zasazují o začleňování opomíjených skupin a jejich reprezentaci. V současné době se MDIG zaměřuje primárně na mediální a informační gramotnost, projevy nenávisti (tzv. hate speech), boj proti násilnému extremismu a informování o činnosti krajní pravice – tedy na témata související právě s marginalizovanými komunitami, které se často stávají obětmi nezodpovědných médií. MDIG cílí především – ne však výhradně – na generaci mileniálů.

Chaussée de Tervuren 34
1040 Brussels – Belgium

Mail global@media-diversity.org

www.media-diversity.org