Ze svého sídla ve staré vodárenské věži hlavního vlakového nádraží v Oberhausenu kitev spolupracuje s umělci napříč Evropou. Cílem centra je proměnit za pomoci umění a kultury okolí nádrží v živou čtvrť.

Po rekonstrukci, o níž se do značné míry postaralo samo sdružení, se ve věži pořádají různé akce a workshopy a prostory hostí kreativní osobnosti z celého kontinentu. Pro kitev je klíčový princip participace a kultura sehrává v kontextu udržitelného rozvoje zásadní roli. V poslední době se kitev zaměřuje na testování kolaborativních metod spolupráce. „Nejsnazší cesta nás nezajímá,“ říkají. „Existovat, pracovat a myslet společně, bez berličky společného jazyka a za nevyvážených podmínek, je mnohem těžší. Ale my už vlastně žijeme ve společnosti budoucnosti, v níž jsou inkluzivní a podporující struktury klíčové.“ Výsledkem tohoto úsilí jsou projekty Refugees’ Kitchen, Refugees for Co-Creative Cities, Mehr [als] Wohnraum, WITH! International Forum, Oberhaus, Forum Regionum, OB_RHAUSEN a další.

Willy-Brandt-Platz 1 
D-46045 Oberhausen – Germany
Postfach 100333
46003 Oberhausen – Germany

Mail: info@kitev.de

www.kitev.de