INFODEF, Institut na podporu rozvoje a vzdělávání, je soukromé a nezávislé centrum pro výzkum, rozvoj a inovace, jehož posláním je navrhovat a implementovat projekty, které přispívají k udržitelnému a inkluzivnímu rozvoji skrze vzdělávání, kulturu a inovace.

Centrum vymýšlí a vyvíjí inovativní nástroje, metodologie, produkty a služby, které reagují na aktuální společenské a ekonomické výzvy a umožňují předvídat a realizovat změny, jež povedou k naplnění budoucích cílů společnosti.

INFODEF podporuje modernizaci vzdělávacích systémů a pedagogické inovace ve veřejných i soukromých vzdělávacích střediscích na národní i evropské úrovni. Institut disponuje rovněž značnými zkušenostmi v oblasti rozvoje inovativního učení a metodologií, nástrojů a zdrojů na podporu učení. Podílelo se na tvorbě školících osnov a definici výsledků učení (založených na EQF a ECVET). Navrhuje nástroje pro identifikaci, vyhodnocení a validaci (základních, klíčových, průřezových a profesních) kompetencí, dále vyvíjí inovativní nástroje založené na informačních a komunikačních technologiích, metodologie podporující učení nebo praktiky založené na pracovních činnostech.

Zabývá se rovněž vyvíjením nových nástrojů pro uznávání a validaci neformálního a formálního vzdělávání, inovativními výukovými metodami, vzděláváním k podnikání, specifickým vzděláváním a kvalitativním vyhodnocováním vzdělávacích programů. INFODEF svou expertízou zvláště vyniká v oblasti tvorby nástrojů a metodologií podporujících účast znevýhodněných skupin na celoživotním vzdělávání. INFODEF se jako koordinátor či partner zapojil již do 40 projektů v oblasti inovací ve vzdělávání a odborné přípravě financovaných z programů LLP, Erasmus+ a Horizon 2020 Evropské komise.

Mail: projects@infodef.es 

www.infodef.es