GLAFKA s.r.o. je česká vzdělávací a konzultační instituce se sídlem v Praze. Soustřední se na transfer znalostí a inovací v oblasti celoživotního vzdělávání a dalšího vzdělávání, trhu práce, podnikatelské činnosti, učebních a školicích metod a technologií.

GLAFKA se intenzivně soustředí na posílení postavení znevýhodněných skupin, včetně 60+, zdravotně postižených a společensky vyloučených osob. Jedním z jejích hlavních cílů je zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin prostřednictvím osobního a profesního rozvoje, překlenování rozdílů mezi generacemi, pohlavími a národnostmi a též účast v aktivitách, šetrných k životnímu prostředí a udržitelnému vývoji. Hlavní oblast aktivit zahrnuje výcvik, vyvíjení nových metodologií a výcvikových modulů, prověřování a testování.

info@glafka.cz

www.glafka.cz