FACE (Fighting Against Cyberbullying and Exclusion), neboli „Boj proti kyberšikaně a vyloučení“, je projekt realizovaný v rámci programu Erasmus+. Podílí se na něm devět evropských partnerů: ALDA (koordinátor projektu), Cittadini Digitali, MDIG, EMESSE, INFODEF, SOS Malta, Vejle Municipality, Kitev a Glafka. Projekt byl zahájen v březnu 2019 a jeho realizace skončí v únoru 2021. Veškeré materiály, které v rámci projektu vzniknou, budou nahrány na web projektu, a tak zpřístupněny k veřejné konzultaci. Výstupy budou rovněž nahrány na platformu výsledků programu Erasmus+.
Projekt se zabývá stále rozšířenějším fenoménem kyberšikany mezi dětmi a mládeží, nedostatečným povědomím o tomto problému a absencí nástrojů k jeho řešení. Cílem projektu je vyvinout směrnice a materiály a vytvořit sítě a inovativní metodologie, které kombinuji multidisciplinární umělecké přístupy. Projekt je navržen tak, aby zapojil různé cílové skupiny: pracovníky s mládeží, kteří budou šiřiteli výstupů projektu, studenty, rodiče, místní samosprávy a další partnery.

Aktivity
Projekt zahrnuje následující činnosti:
1. Přípravné aktivity, tři nadnárodní projektová setkání a jedno školení pro školitele v Praze.
2. Vývoj online platformy, kam bude možné nahrát veškeré vytvořené materiály a dále je sdílet.
3. Vytvoření online příručky inovativních strategií a metodologií pro boj s kyberšikanou, průvodce pro rodiče a dále sadu doporučení ohledně kyberšikany pro místní úřady a další partnery.
4. Tvorba příruček a koncepčních poznámek na téma, jak bojovat s kyberšikanou, jejichž autory budou skupiny studentů z celé Evropy a sousedních států.
5. Zahájení mezinárodní soutěže: studenti realizují projekt za použití metodologie FACE.
6. Organizace akcí, kde budeme sdílet výstupy projektu, v České republice, Maroku, Dánsku, Německu, Itálii a Španělsku. Dále závěrečné setkání na Maltě, v jehož rámci vystoupí také studenti účastnící se projektu.

Partneři projektu
Hlavní koordinátor:
1. European Association for Local Democracy ALDA – Francie

Další partneři:
1. Associazione Cittadini Digitali – Itálie
2. GLAFKA – Česká republika
3. KITEV Kultur im Turm – Německo
4. Media Diversity Institute Global – Belgie
5. INFODEF – Španělsko
6. SOS MALTA – Malta
7. VEJLE – Dánsko
8. EMESSE – Maroko