Marocký prostor pro sociální, solidární a environmentální ekonomiku (EMESSE) usiluje o propojování aktérů v oblasti sociální, solidární a enviromentální ekonomiky na národní úrovni. Sdružuje rovněž asociace, družstva, firemní nadace v oblasti sociální solidární ekonomiky, vzájemné společnosti, univerzity, odbory v oblasti sociální ekonomiky, sítě ekonomicky solidárních subjektů a lokální rozvojové odbory.
EMESSE se skládá z 12 regionálních center (ESSE), které pokrývají celé marocké území.

Mezi cíle EMESSE patří mimo jiné implementace projektů zaměřených na ekonomický rozvoj a environmentálně-sociální otázky. Organizace usiluje o zlepšování sociálních a ekonomických podmínek zranitelných skupin obyvatelstva, a to skrze aktivity generující příjem a za pomoci kooperativ a sociálních podniků. Soustředí se rovněž na posilování role žen. Spolu s partnery podporuje demokracii a konsolidaci práva skrze vzdělávání a odbornou přípravu. Zasazuje se o příležitosti pro mladé lidi, kteří se potýkají se socio-ekonomickými potížemi, a učí je, jak mohou aktivně a dynamicky využívat svá občanská práva. Této zranitelné skupině nabízí skrze projekty budoucnost, pomáhá jim zlepšovat sebevědomí, osobní status a lépe se začlenit. Organizace podporuje práci ve smíšených skupinách a své klienty motivuje k tomu, aby se setkávali s jinými mladými lidmi a šířili hodnoty sociální, solidární a environmentální ekonomiky a podporovali vědecký výzkum a partnerství s univerzitami a kvalitními středními školami.

V rámci boje proti kyberšikaně EMESSE založila konsorcium, do něhož kromě samotné EMESSE patří rovněž Pedagogická fakulta (ESF) Univerzity Mohammeda V v Rabatu, Regionální asociace pro ekonomický a sociální rozvoj (ARDES), Marocká koalice mladých vědců pro teritoriální rozvoj (COMAJEC), asociace Girls Matter Morocco a marocké SOS dětské vesničky.

EMESSE tvoří 12 členů rady (všichni jsou současně dobrovolníci), dále 14 dobrovolníků, 4 stálí zaměstnanci a 46 dalších pracovníků v různých oblastech.

Phone: +212 670-741915

Mail: rhabdo463@yahoo.fr