Doporučení pro místní samosprávy: organizace zapojené do projektu FACE vyvinou sadu doporučení pro lídry na lokální i evropské úrovni.

Tato doporučení mají za cíl zvyšovat povědomí o kyberšikaně mezi zástupci lokálních samospráv a tvůrci politik. Kyberšikana musí být jasně definována a spojena s přiměřenými právními následky. E-příručka bude na web nahrána v průběhu podzimu 2019 a zájemci si ji budou moci neomezeně a zdarma stahovat.

Zpřístupněna bude v jazycích všech partnerů zapojených do projektu FACE.

View Fullscreen