Cittadini Digitali („Digitální občané“) je dobrovolnická organizace, jejímž posláním je školit zájemce v oblasti digitálních dovedností. Svým klientům současně nabízí možnost řešit témata a situace přesahující rámec běžně využívaných technologií.

Cesta, na které je provází, začíná v raném věku prvním seznámením s IT nástroji a dále pokračuje za souběžného rozvíjení manuální zručnosti a kreativity, jež tvoří základ psychomotorického vývoje.
Cittadini Digitali podporuje využívání všech IT a technologických nástrojů, které máme k dispozici, s cílem vychovávat zodpovědné a uvědomělé digitální občany.

Registered office
Via Malta, 3 – 16121 Genoa – Italy
Tel. +39 379 190 4793

mail: info@cittadinidigitali.com

www.cittadinidigitali.com