ALDA, Evropská asociace pro místní demokracii, podporuje řádnou správu a také participaci občanů na lokální úrovni. ALDA se soustředí na činnosti, které pomáhají zlepšovat spolupráci mezi místními úřady a občanskou společností.

Sdružení ALDA bylo založeno v roce 1999 na popud Rady Evropy s cílem koordinovat a rozvíjet síť Agentur pro místní demokracii (Local Democracy Agencies), soběstačných a lokálně registrovaných nevládních organizací, jejichž úlohou je podporovat místní úřady a jejich dobrou správu. Dnes je ALDA klíčovým partnerem v oblasti místní demokracie, aktivního občanství a spolupráce mezi místními úřady a občanskou společností.
ALDA je členská organizace, která sdružuje přes 300 subjektů (včetně místních úřadů, sdružení místních úřadů a organizací občanské společnosti) z více než 400 zemí. Fungování ALDA je zajišťováno za pomoci členských příspěvků a skrze projektové financování ze strany Evropské komise, Rady Evropy a dalších veřejných i soukromých donorů.

Office in Vicenza
Viale Milano 66 – 36100 Vicenza – Italy
Phone: +39 04 44 54 01 46

Mail: aldavicenza@aldaintranet.org

Other contacts in Europe