Latest News

Online Pubblications

Projekty vytvořené mladými lidmi: v rámci projektu FACE bude ve všech zemích konsorcia pro mladé lidi ve věku 10 až 17 let po vyučování zaveden odpolední program. Studenti budou za pomoci FACE Art strategií (divadlo, tvorba filmů) vymýšlet vlastní projekty zacílené na kyberšikanu. Každá skupina (18 skupin celkem) realizuje svůj vlastní umělecký projekt a přihlásí […]

Doporučení pro místní samosprávy: organizace zapojené do projektu FACE vyvinou sadu doporučení pro lídry na lokální i evropské úrovni. Tato doporučení mají za cíl zvyšovat povědomí o kyberšikaně mezi zástupci lokálních samospráv a tvůrci politik. Kyberšikana musí být jasně definována a spojena s přiměřenými právními následky. E-příručka bude na web nahrána v průběhu podzimu 2019 […]

Strategická příručka FACE ART: tato online příručka zacílená na pracovníky s mládeží vytyčuje zásady a strategie pro prevenci kyberšikany za použití metodologií FACE. Inovativní a umělecky zaměřené metodologie zahrnují tvorbu filmů, divadlo, vizuální umění a street art. Pracovníci s mládeží, kteří budou příručku využívat, přispějí pořádáním workshopů v různých místních komunitách k rozšiřování těchto zásad […]

Zásady pro rodiče: tato e-příručka zacílená na rodiče dětí potenciálně ohrožených kyberšikanou, bude sestavena z předchozích zkušeností partnerů účastnících se projektu. Rodiče se dozví bližší informace o kyberšikaně a lépe porozumí tomu, jak v situacích, v nichž jsou děti kyberšikaně vystaveny, postupovat. Online příručka bude obsahovat metody pro zvyšování povědomí o kyberšikaně mezi dětmi, stejně […]

WE CAN FIGHT TOGETHER AGAINST CYBERBULLYING

Project partners

ALDA – The European Association for Local Democracy – Francie

Associazione Cittadini Digitali – Itálie

KITEV – Kultura ve věži – Německo

MDIG – Media Diversity Institute Global – Belgie

INFODEF – Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formación – Španělsko

SOS Malta – Solidarity And Overseas Service Malta – Malta

Město Vejle – Dánsko

EMESSE – Espace Marocain De L’Économie Sociale Et Solidaire Et Environnementale – Maroko

GLAFKA s.r.o.