Latest news

SID2020 FashMob

On Tuesday 11 February 2020 we celebrated the 17th edition of the Safer Internet Day (SID), with two Flash Mobs, one during our first Art Strategy FACE lesson in the San Paolo School (Genoa) and the other in a dance school in our neighborhood in Genoa.With the theme „Together for a better Internet“, we invited […]


learn more...

Italian YW Testimonials

From 25 November 2019 to 30 November 2019 I attended in the FACE Project’s Training for youth workers at Malenovice, Prague.After getting to know the other participants through recreational activities, we focused on the main aspects of Cyberbullying.Each day was organized based on a specific topic (key concepts of cyberbullying, parenting, self-control, drama, film making, […]


learn more...

French youth worker experience

The training for youth workers took place two months ago. Youth workers went back to their home countries and are now preparing the program they will implement with their group of students in the following months. This program will integrate the materials and the techniques youth workers learned during the training. This latter was thus […]


learn more...

Online Pubblications

Projekty vytvořené mladými lidmi: v rámci projektu FACE bude ve všech zemích konsorcia pro mladé lidi ve věku 10 až 17 let po vyučování zaveden odpolední program. Studenti budou za pomoci FACE Art strategií (divadlo, tvorba filmů) vymýšlet vlastní projekty zacílené na kyberšikanu. Každá skupina (18 skupin celkem) realizuje svůj vlastní umělecký projekt a přihlásí […]

Doporučení pro místní samosprávy: organizace zapojené do projektu FACE vyvinou sadu doporučení pro lídry na lokální i evropské úrovni. Tato doporučení mají za cíl zvyšovat povědomí o kyberšikaně mezi zástupci lokálních samospráv a tvůrci politik. Kyberšikana musí být jasně definována a spojena s přiměřenými právními následky. E-příručka bude na web nahrána v průběhu podzimu 2019 […]

Strategická příručka FACE ART: tato online příručka zacílená na pracovníky s mládeží vytyčuje zásady a strategie pro prevenci kyberšikany za použití metodologií FACE. Inovativní a umělecky zaměřené metodologie zahrnují tvorbu filmů, divadlo, vizuální umění a street art. Pracovníci s mládeží, kteří budou příručku využívat, přispějí pořádáním workshopů v různých místních komunitách k rozšiřování těchto zásad […]

Zásady pro rodiče: tato e-příručka zacílená na rodiče dětí potenciálně ohrožených kyberšikanou, bude sestavena z předchozích zkušeností partnerů účastnících se projektu. Rodiče se dozví bližší informace o kyberšikaně a lépe porozumí tomu, jak v situacích, v nichž jsou děti kyberšikaně vystaveny, postupovat. Online příručka bude obsahovat metody pro zvyšování povědomí o kyberšikaně mezi dětmi, stejně […]

WE CAN FIGHT TOGETHER AGAINST CYBERBULLYING

Project partners

ALDA – The European Association for Local Democracy – Francie

Associazione Cittadini Digitali – Itálie

KITEV – Kultura ve věži – Německo

MDIG – Media Diversity Institute Global – Belgie

INFODEF – Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formación – Španělsko

SOS Malta – Solidarity And Overseas Service Malta – Malta

Město Vejle – Dánsko

EMESSE – Espace Marocain De L’Économie Sociale Et Solidaire Et Environnementale – Maroko

GLAFKA s.r.o.